سه توصیه به واردکنندگان خرد مخصوصا تازه واردها در امر واردات کالا

ارسال شده در: Uncategorized | 0

سه توصيه مهم به واردکنندگان خرد به نقل از مجله small business bc Canada: ١) اسناد صحيح و دقيق : با توجه به مداركي متعددي كه در امر واردات نياز مي باشد كه از طرف فروشنده خارجي بايد أخذ شود، … ادامه یافت