• ترخیص کالا از گمرک :   
  •         ترخیص کالا از گمرک و انجام كليه امور مربوطه در کمترین زمان ممکن و حداقل هزینه با بهره گیری از بهترین و مجرب ترین کارشناسان گمرکی .
  • گمرکات فعالیت تیم چابک ترخیص : گمرک بندرعباس ( گمرک شهید رجایی ) – گمرک تهران ( گمرک غرب – گمرک شهریار ) – گمرک فرودگاه امام خمینی 
  • مشاوره امور گمرکی و بازرگانی :
    •         مشاوره موثر و حرفه ای امور گمرکی و بازرگانی توسط کارشناسان با تجربه، متخصص و مطلع از آخرین قوانین و مقررات در حوزه گمرک و بازرگانی
  • ترخیص کالا و مشاوره امور گمرکی