اخذ مجوزهای قانونی استاندارد ، بهداشت ، قرنطينه و …با تکیه دانش مشاوران و همكاران کارآزموده  و مجرب در کوتاه ترین زمان ممکن و کمترین هزینه. پيگيري و انجام امور استانداردي  و صدورCOI تا حصول COC جهت كالاهاي مشمول استاندارد و همچنين رفع موانع استانداردي در خصوص كالاها يا تجهيزات خاص.