ترس از شکست در کسب و کار و نتیجه آن در کسب و کار شما

ارسال شده در: Uncategorized | 0

ترس از شکست در کسب و کار و نتیجه آن در کسب و کار موضوعی است که تمام کسانی که قصد کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار دارند باید از اثرات این ترس آگاه باشند تا با تغییر در … ادامه یافت

چگونه شغلهایی که خدماتی هستند بیشتر خدمات خود را بفروشند؟

ارسال شده در: Uncategorized | 0

چگونه شغلهایی که خدماتی هستند بیشتر خدمات خود را بفروشند؟ سوالی میباشد که همه کسب و کارهایی که خدمت ارایه می دهند درگیر آن هستند. در اینجا باید گفت، یکی از ویژگی های خدمات ناملموس بودن است. از آنجایی که خدمات … ادامه یافت

چگونه مذاکره اقتصادی موفقیت آمیز داشته باشیم

ارسال شده در: Uncategorized | 0

ده گام برای اینکه چگونه مذاکره اقتصادی موفقیت آمیز داشته باشیم مذاکره اقتصادی کلید شروع یک کسب و کار اقتصادی جدید یک مذاکره موفقیت آمیز است. مذاکره در یک تعریف تئوریک به فرآیندی گفت و گو محور اطلاق می شود … ادامه یافت

1 2