شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها

ارسال شده در: Uncategorized | 0

شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها مورد نیاز برای وارد کنندگان مواد اولیه غذایی مربوطه که جهت مجوز به استانداردهای مربوطه نیازمند هستند.

شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها

ادویه و چاشنی- زیره سبز – ویژگیها 14
نمك طعام – ویژگیها و روشهای آزمون 26
ادویه و چاشنی – خردل – ویژگیها و روشهای آزمون 246
ادویه و چاشنی – فلفل سفید – ویژگیها 251
ادویه و چاشنی – فلفل سیاه – ویژگیها 251-1
ادویه و چاشنی – زردچوبه در سته و ساییده (گرد) – ویژگیها 252
ادویه – روش آزمایش 253
زعفران – ویژگیها 259-1
زعفران – روشهای آزمون 259-2
ادویه و چاشنی- هل – ویژگیها 320
ادویه و چاشنی- سركه – ویژگیها 355
ادویه – نمونه برداری 512
ادویه و چاشنی – زنجبیل – ویژگیها و روشهای آزمون 536
مواد غذایی – رنگهای مجاز خوراكی- فهرست و ویژگیهای عمومی 740
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها 799
مواد غذایی – امولسیفایرها و استابیلایزرهای مصرفی 949
نگهدارنده های مجاز خوراكی 950
مواد غذایی – طعم دهنده های مجاز خوراكی – ویژگیها 952
صمغ های مجاز خوراكی – ویژگیها 968
ادویه و چاشنی – رازیانه تلخ – ویژگیها 993
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار 1031
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری مواد خارجی 1032
میخك درسته و ساییده – ویژگیها 1058
سبزیها – گشنیز درسته و ساییده (گرد گشنیز) – ویژگیها 1060
سبزیها – نعناع خشك شده – ویژگیها 1157
ادویه و چاشنی – زیره سیاه و زیره زرد – ویژگیها و روشهای آزمون 1186
نمك ید دار – روش آزمون – بسته بندی و نشانه گذاری 1195
ادویه چاشنی – اندازه گیری، رطوبت 1196
ادویه و چاشنی – روش تعیین خاكستر كل 1197
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در اسید 1253
شیرین كننده های مصنوعی – مواد افزودنی- 1302
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره الكلی 1362
ادویه و چاشنی ها – روش تعیین مقدار آلودگی 1365
ادویه و چاشنی- سركه – روشهای آزمون 1394
ادویه و چاشنی- پودر كاری – ویژگیها و روشهای آزمون 1440
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد 1619
آنتی اكسیدانها – ویژگیها و تشخیص خلوص 1624
ادویه و چاشنی – دانه كرفس – ویژگیها 1725
ادویه و چاشنی – چیلی و كاپسیكوم (درسته و گرد) – ویژگیها 1726
ادویه و چاشنی – تعیین نمونه گردی جهت آزمون 1727
وانیل – ویژگیها 1816
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در آب 1817
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار روغنهای فرار 1818
اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 2056
آنزیم پکتیناز- روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-9
اسانس – تعيين نقطه انجماد – روش آزمون 2274-13
اسانس – تعيين الكلهاي آزاد نوع اول و دوم بوسيله استيله كردن در پيريدين – روش آزمون 2274-14
اسانس – اسانس هاي داراي الكلهاي نوع سوم – تعيين الكلهاي آزاد از طريق تعيين ارزش استري پس از استيله كردن در پيريدين – روش آزمون 2274-15
سبزیها – برگ بو – ویژگیها 2275
ادویه و چاشنی – نامگذاری 2277
ادویه و چاشنی – تمبر هندی – ویژگیها 2278
وانیلین – ویژگیها 2300
سبزیها – سیر خشك – تعیین مقدار سولفور آلیل 2307
ادویه و چاشنی – پیپرین در فلفل – تعیین مقدار 2322
ادويه و چاشني – تمبر هندی – عصاره – ویژگیها 2340
مایونز و سسهای سالاد – ویژگیها 2454
ترشی ها – ویژگیها 2460
ادویه و چاشنی – جوزبویا و پوست آن – ویژگیها 2475
ادویه و چاشنی – پودر پاپریكا – ویژگیها 2476
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها 2515
ادویه و چاشنی – روش آزمون میكروسكوپی گرد پاپریكا 2516
سس گوجه فرنگی – ویژگیها 2550
خمیر مایه نان – ویژگیها و روشهای آزمون 2577
ادویه و چاشنی – بادیان رومی – ویژگبها 2598
ادویه و چاشنی – آویشن – ویژگیها 2599
ادویه ساییده شده (آسیاب شده) – تعیین درجه نرمی 2600
رنگ های افزودنی (آلی مصنوعی) در مواد خوراكی – روش آزمون (جداسازی و تشخیص) 2632
مواد غذایی – رنگ های افزودنی (محلول در روغن) در مواد خوراكی به روش كروماتوگرافی ستونی 2633
مواد غذایی – رنگ-های افزودنی قطرانی در مواد خوراكی (روش آزمون) 2634
ادویه و چاشنی – زردچوبه – تعیین مقدار قدرت رنگی – روش اسپكتروفتومتری 2650
وانیل – واژه-نامه 2750
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار پیرین در فلفل بروش اسپكتروفتومتری 2752
صمغ آگار غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 2872
بیكینگ پودر – ویژگیها 2879
اسید فسفریك قابل مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 2884
ادویه – آیین كار آماده-سازی و بسته-بندی 2889
سس مایونز و سس سالاد – ویژگیها و روش هاي آزمون ميكروبي 2965
ادویه – آیین كار پرتودهی 3102
سبزیها – ترخون خشك – ویژگیها 3152
ادویه و چاشنی – رازیانه شیرین – ویژگیها 3174
ادویه و چاشنی – چیلی – تعیین اندیس اسكریل 3189
ادويه و چاشني – پاپريكا – تعيين مقدار تام مواد رنگي طبيعي در گرد پاپريكا 3190
سبزیها – شنبلیله درسته و ساییده “گرد” – ویژگیها 3227
سبزیها – مرزه تابستانی – ویژگیها 3358
سبزیها – مرزه زمستانی – ویژگیها 3359
سدیم كربوكسی متیل سلولز مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3376
متابی سولفیت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3377
اسید پروپیونیك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3378
ادویه و چاشنی – خردل – گرد – ویژگیها 3404
ادویه و چاشنی – چیلی – كالپسائی سینویید تام بوسیله كروماتوگرافی(HPLC)-تعیین مقدار 3413
بذر زیره سیاه – ویژگیها و روشهای آزمون 3471
سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3472
ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی- 3474
فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی: اندازه گیری كلرید موجود – روش پتانسیومتری 3479
فسفریك اسید و سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی و غذایی اندازه گیری فلویور موجود 3485
فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی – اندازه گیری وانادیم موجود – روش طیف سنجی 3486
فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی تعیین اكسیدهای نیتروژن موجود – روش طیف سنجی 3487
آرد و فرآورده های آردی – مواد افزودنی مجاز – ویژگیها 3494
نارگیل – اسیدهای چرب تقطیر شده – ویژگیها 3561
بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3562
لیسیتن خوراكی – ویژگی و روشهای آزمون 3567
پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3571
سبزیها – پونه كوهی – ویژگیها 3582
سبزيها – سرو كوهی (ازبر) – ویژگیها 3583
نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون 3615
صمغ عربی (آكاسیا) – ویژگی ها و روش های آزمون 3616
سوربات پتاسیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون 3617
پكتین مورد مصرف – صنایع غذایی – ویژگیها و روش-های آزمون 3624
نیتریت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3645
زعفران – روش نمونه برداری 3659
ادویه و چاشنی – ویژگیهای بهداشتی و میكروبیولوژیك ادویه مورد مصرف خانگی و اماكن عمومی 3677
یدید پتاسیم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون 3695
یدات پتاسیم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون 3696
ادویه و چاشنی – بادیان ختایی – ویژگیها 3714
ادویه و چاشنی – كاسیا – ویژگیها 3715
ادویه و چاشنی – مرزنگوش خشك شده – ویژگیها 3716
نمك طعام – اندازه گیری خلوص (درصد جرمی كلرور سدیم) 3769
نمك طعام – اندازه گیری مواد نامحلول در آب 3770
نمك طعام – اندازه گیری كاهش جرم دمای 110 درجه سلسیوس 3771
سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3911
بوتیل هیدروكسی آنیزول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3912
صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 3913
سبزیها – الكیل كوهی – ویژگیها 3955
سبزیها – ریحان خشك – ویژگیها 3956
گلیسیرین خوراكی – ویژگیها و روش های آزمون 4028
نمك خوراكی – روشهای یددار كردن و ویژگیهای ماشین آلات آن 4045
نمك طعام – روش اندازه كلسیم و منیزیم 4058
ادویه و چاشنی – گلپر – ویژگیها و روشهای آزمون 4185
جوش شیرین (بی كربنات سدیم) خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون 4270
بی كربنات آمونیوم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون 4313
ادویه و چاشنی – اندازه گیری كاپسایی سینویید تام در چیلی و اولیورزین های آن به روش اسپكترومتری 4354
ادویه و چاشنی – فلفل سبز خشك – ویژگیها 4355
ادویه و چاشنی – مریم گلی خشك – ویژگیها 4356
روغنها و چربیها- كلزا – اندازه گیری مقدار كلروفیل به روش اسپكترومتری 4380
اسید مالیك مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4383
متیل پارابن مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4384
اسید فوماریك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4385
ادویه و گیاهان خوشبوی خشك شده – آیین كار بهداشتی تهیه 4389
ادویه و چاشنی – زنجبیل و الیورزین های آن – اندازه گیری جینجرول و شوگل ها 4521
سبزیجات كاكوتی خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 4526
سس خردل 4552
اسید تارتاریك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4616
ال سیستین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4617
اسید لاكتیك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4618
ادویه و چاشنی – نامگذاری گیاه شناسی 4696
دی استات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4703
ال – گلوتامات تك سدیمی – ویژگیها و روشهای آزمون 4704
گلیسین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4731
ال لیزین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4732
ال سیستیین منوهیدروكلراید مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4733
بیوتین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4751
ال متیونین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4752
ال گلوتامیك اسيد مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 4792
اسید سوربیك و سوربات پتاسیم در فرآورده های خوراكی – روش اندازه گیری 4825
آنزیم های متداول در صنایع غذایی و كاربرد آنها – فهرست بندی 4869
پتاسیم اسسولفام مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای ازمون 4947
دكسترین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 5009
كربنات منیزیم خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون 5047
پتاسیم اسسو لفام در فرآورده های رژیمی – روش آزمون 5048
تری كلسیم فسفات خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون 5071
بسته بندی – تجهیزات و تاسیسات كارگاههای بسته بندی زعفران – آیین كار 5097
سبزیها – بادرنجبویه – ویژگیها 5102
ادویه و چاشنی – زوفا – ویژگیها 5104
روغنها و چربیهای خوراكی – روش اندازه گیری نقطه ذوب به روش وایلی 5111
وانیل – روشهای آزمون 5184
سس ماكارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون 5216
سس ماكارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون 5216
زعفران – آیین كار برداشت و فرآوری تا قبل از بسته بندی- 5230
گل محمدی – ویژگیها و روشهای آزمون گرد گلبرگ 5310
رنگهای افزودنی مصنوعی مجاز خوراكی – روشهای آزمون 5317
هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 5318
ویتامین – مكملهای خشك – اندازه گیری تیامین – ریبوفلاوین،پیریدوكسین،نیاسین و اسیدفولیك بروش كروماتوگرافی منابع با كارآیی بالا 5333
عناب – آیین كار خشك كردن 5430
نمك طعام – فروسیانید سدیم – پتاسیم یا كلسیم روش اندازه گیری بر حسب یون فروسیانید 5550
نمك طعام – فروسیانید مصرفی – ویژگی ها و روشهای ازمون 5560
ادویه و چاشنی- سماق – ویژگیها و روشهای آزمون- 5563
گلرنگ – ویژگیها و روشهای آزمون- 5564
زعفران – ویژگیهای میكروبی و روشهای آزمون 5689
اسید فسفریك برای مصارف غذایی – اندازه گیری كلسیم(روش جذب اتمی با شعله) 5741
بی كربنات آمونیوم خوراكی – اندازه گیری دی اكسید كربن (روش تیترومتری) 5742
بی كربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی روش آزمون قلیاییت (روش حجمی) 5743
گلاب – ویژگیها وروشهای آزمون 5759
سس تند فلفل قرمز – ویژگیها و روشهای آزمون 5878
لیمو ترش – گرد – ویژگیها و روشهای آزمون 6003
مواد غذایی – افزودنیها – دی ال آلفاتوكوفرول – ویژگیها و روشهای آزمون 6014
ماکارونی- مالتودكسترین – ویژگیها وروشهای آزمون 6091
ال – آرژينين مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون 6092
انیورپنول مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون 6093
گزانتان گام مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون 6094
پروتیین های گیاهی – راهنمای كلی برای استفاده در صنایع غذایی 6097
عصاره مالت – ویژگیهای میكروبی و بهداشتی 6098
نیاسین – مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون 6112
ادویه و چاشنی- تمبر هندی – ویژگیهای میكروبیولوژی و روشهای آزمون 6160
شيرين بيان-اندازه گيري اسيد گليسيريزيك در عصاره به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا – روش آزمون 6699
زعفران – راهنماي  استقرار سيستم تجزيه وتحليل عوامل خطرزا و  نقاط كنترل بحراني  از مرحلة برداشت تا بسته بندي – آيين كار 6762
مواد غذایی- مواد افزودني كف زداهاي مجاز مصرفي در فرآيند – فهرست اجزاء 6896
پروتئين گياهي و فرآورده هاي آن ـ  پودر كتلت ـ ويژگيها و روشهاي آزمون 6935
ادويه و چاشني – اندازه گيری ترکیبات پيپرين در فلفل وعصاره هاي آن با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) – روش آزمون 6940
مواد غذایی- مواد افزودني _ استات آلفا توكوفريل – ويژگيها و روشهاي آزمون 6958
زعفران- تعيين اسانس – روش آز مون 7001
آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون 7060
سس هاي امولسيوني – تعيين زرده تخم مرغ به روش كينولين فسفر موليبدات – روش آزمون 7273
ريبوفلاوين به كاربردني در صنايع خوراكي – ويژگيها و روشهاي آزمون 7632
اسيد فوليك مورد مصرف در صنايع خوراكي – ويژگيها و روشهاي آزمون 7633
سس سويا-ويژگي ها و روشهاي آزمون 7720
ليمو ترش خشك شده-ويژگيها و روش هاي آزمون 7931
مواد غذايي-مواد افزودني-دي اكسيد تيتان خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8019
مواد غذايي-مواد افزودني-دي ال متيونين-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8020
مواد غذايي-مواد افزودني-پودر(گرد)فروكتوز خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8021
مواد غذايي-مواد افزودني-پودر(گرد)لاكتوز خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8022
مواد غذايي-مواد افزودني-بتا كاروتن-ويژگي ها و روشهاي آزمون 8023
مواد غذايي-مواد افزودني-بتا كاروتن10درصد خوراكي محلول در آب-ويژگي ها و روش هاي 8024

شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها

منبع: سازمان ملی استاندارد

ارسال پاسخ