چگونه شغلهایی که خدماتی هستند بیشتر خدمات خود را بفروشند؟

ارسال شده در: Uncategorized | 0

چگونه شغلهایی که خدماتی هستند بیشتر خدمات خود را بفروشند؟ سوالی میباشد که همه کسب و کارهایی که خدمت ارایه می دهند درگیر آن هستند. در اینجا باید گفت، یکی از ویژگی های خدمات ناملموس بودن است. از آنجایی که خدمات قابل دیدن ،لمس کردن ،چشیدن و بوییدن نیست برای مشتری در خرید آن همواره نوعی ابهام ،تردید ،نگرانی و عدم اطمینان وجود دارد.

چگونه شغلهایی که خدماتی هستند بیشتر خدمات خود را بفروشند؟

یکی از وظایف اصلی فروشندگان برای فروش خدمات ، جذب اعتماد خریداران است.برای این کار می توانید از راهکار های زیر استفاده نمایید:

1)به مشتری امکان تست خدمات خود بدهید.
✍️یک آموزشگاه کنکور جلسه اول کلاس هایش رایگان است.

2)عناصر مشهود و ملموس را به خدمات خود اضافه کنید.
✍️یک آموزشگاه جزوات و فیلم را به همراه کلاس های خود به مشتریانش می دهد.

3)از مشتری های سابق خود رضایت نامه کتبی بگیرید و آن را در اختیار مشتریان بالقوه خود قرار دهید.

4)نتایج موفقیت های قبلی خود را به مشتری نشان بدهید.
✍️یک آموزشگاه عکس افرادی که قبلا از کلاس های آن ها استفاده کرده بودند و نتیجه عالی در کنکور به دست آورده اند را در معرض دید مشتریانش قرار داده است.

5)گواهینامه های مختلف مانند ایزو دریافت کنید و به مشتری نشان دهید.
6)به افراد شاخص خدمات بدهید و آن ها را در رزومه کاری خود بیاورید.
✍️یک آرایشگر به واسطه ارتباطاتی که دارد مو های جند فوتبالیست معروف را اصلاح می کند و عکس های آن ها را در سالن آرایشگاه خود قرار داده است.

7)شواهد محیط فیزیکی باید با پیامی که می خواهید به مشتری خود برسانید همخوانی داشته باشد.
یک آرایشگاه برای این که پیام کیفیت بالای کار خود را به مشتری برساند یک محیط بسیار زیبا و لوکس طراحی کرده است

منبع:انجمن علمی بازرگانی ایران

چابک ترخیص بازرگانان همراه شما در تجارت موفق بین الملل

ارسال پاسخ