سند ترخیصیه گمرکی چیست و فرق بین سند ترخیصیه با سند ترخیص کالا

ارسال شده در: Uncategorized | 0

سند ترخیصیه گمرکی چیست و فرق بین سند ترخیصیه با سند ترخیص کالا موضوعی می باشد که ابتدا نیاز به مقدمه اي در خصوص اين اصطلاحات مطرح شده دارد
 ترخيص و ترخيصه
مفاهيم اصطلاحات گمركي مطرح شده در اين سوال از جمله اصطلاحاتي ميباشند كه از طرف  ( شوراي همكاري گمركي) سازمان جهاني گمرك(W.C.O) به صورت مجموعه اي از اصظلاحات تخصصي براي كشورهاي عضو اين سازمان منتشر شده ودر اختيار انها قرار داده شده اند
وتمامي كشورهاي عضو (W.C.O) ملزم به استفاده صحيح و درست از اين مفاهيم هستند وبراي اينكه پايبند به اين موضوع باشند همه ي اين كشورها اين مجموعه اصطلاحات را در چارچوب قانون تصويب وانتشار داده اند كه كشور ما نيز طبق ماده ي ١ قانون امور گمركي اين مجموعه اصطلاحات را در ٢٧ بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانده ودر حال حاظر در كشور اجرايي هستند
ترخيص و سند ترخیصیه گمرکی
اكثر اوقات حتي در بين همكاران گمركي متاسفانه مفاهيم اين دو اصلاح را اشتباه به كار ميبرند وانرا جابجا تعريف ميكنندمعني دقيق اين اصصلاحات همچنان كه گفته شد به استناد ماده ي قانوني امور گمركي عبارتند از:
١- ترخيص: طبق بند(ث) ماده ي ١ اين قانون عبارت است ازخروج كالااز اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي است
در اين تعريف باز دو اصطلاح تخصصي ديگر نيز به چشم ميخورد كه شامل اين٢٧ اصطلاح ماده ي ١ اشاره شده ي فوق است :
١-1 اماكن گمركي
٢-1تشريفات گمركي
كه هر دوي اين اصطلاح طبق بندهاي(د) و(چ) ماده يک  تعريف شده اند
١-1 اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله ها ، فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه اهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است وبراي انباشتن و نگهداري كالاها به منظورانجام تشريفات گمركي استفاده ميشود.
اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.
٢-1تشريفات گمركي: طبق بند(چ) ماده ي١ قانون امور گمركي عبارت است:
كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام ميشود
حال  باز ميبينيم در بطن اين تعريف يك اصطلاحات تخصصي ديگر وجود دارد تحت عنوان (مقررات گمركي) كه جهت اطلاع شما عزيزان به تعريف ان مي پردازم.
١- مقررات گمركي: عبارت است از قوانين و مقررات اعم از ايين نا مه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي ان به گمرك واگذار شده است.
در اينجا اصطلا ح ترخيص را تعريف كردم كه در بطن اين تعريف چند اصطلاح ديگر نيز تعريف گرديد اميد وارم مورد توجه شما عزيزان واقع شده باشد
حال به تعريف(ترخيصيه) مي پردازم:
2 سند ترخیصیه گمرکی:
سندي است كه به موجب ان شركت حمل ونقل(كرير و فورواردر) پس از احرازهويت؛ بلا مانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مينمايد
حال با توجه به تعريف و مفهوم دو اصطلاح فوق ديديم كه علیرغم تشابه اسمي اين دو اصطلاح  تفاوت اساسي بين تعريف و مفهوم انها وجو د دارد
ترخیص به استناد ان كالا از اماكن گمركي خارج ميشود و ترخیصیه بعد از وصول ان حمل کننده كالا، انرا به گمرك تحويل ميدهد تا تشريفات گمركي كالا در گمرك انجام پذيرد
سند ترخيص بعد از انجام تشريفات گمركي صادر ميشود و گمرك ترخيص كننده كالا، انرا صادرميكند
ولي سند ترخیصیه گمرکی سندي است قبل از انجام تشريفات گمركي وتحويل كالا به گمرك صادر ميشود و شركت حمل ونقل انرا صادرمينمايد وبه منزله ي تسويه حساب گيرنده ي كالا با شركت حمل ونقل ميباشد
WOC: World Customs Organization
منظور از شركت  كرير(carrier)   شركتهايي هستند حمل كننده كالا و كالاها را در سطح بين المللي حمل ميكنند
ولي شركتهاي (Forwarder):شركتهايي هستند به جاي حمل و جابجايي  فيزيكي كالا خدمات غير فيزيكي  انجام ميدهند
جهت اغناي مطالب باز شمارو به منابعي كه در طول توضيح مطالب  به شما عزيزان  توصيه ميكنم ارجاع ميدهم.
موفق و موييد باشيد

سند ترخیصیه گمرکی چیست و فرق بین سند ترخیصیه با سند ترخیص کالا

منبع: دکتر کریم رسولی

ارسال پاسخ