سه توصیه به واردکنندگان خرد مخصوصا تازه واردها در امر واردات کالا

ارسال شده در: Uncategorized | 0

سه توصيه مهم به واردکنندگان خرد به نقل از مجله small business bc Canada:

١) اسناد صحيح و دقيق :
با توجه به مداركي متعددي كه در امر واردات نياز مي باشد كه از طرف فروشنده خارجي بايد أخذ شود، متاسفانه به دليل كم توجهي واردكنندگان كالاي خريداري شده در گمرك به دليل ايراد يا نقص در اسناد اجازه ترخيص تا رفع ايرادات پيدا نميكند كه منجر به هزينه بيشتر براي صاحب كالا خواهد شد.

٢) دانستن صحيح كد تعرفه كالاي وارداتي:
كد تعرفه كالا يا همان HS Code بسيار مهم بوده كه حتما قبل از إظهار كالا بايد كد صحيح كالاي خود را بدانيد كه متاسفانه إظهار نادرست آن جريمه هاي سنگين و بعضا تخلفاتي را براي صاحب كالا بدنبال دارد.

٣) انتخاب يك كارگزار گمرك:
انتخاب حق العمل كار رسمي گمرك نقش بسيار مهمي در سودآوري تاجر خواهد داشت، زيرا با توجه به پيچيدگيها و تخصصي بودن امر ترخيص كالا، كارگزار گمرك كه تسلط به أمور و قوانين دارد مي تواند در سريعترين زمان ممكن و با كمترين هزينه كالاي شما را ترخيص كنيد. ضمن اينكه كارگزار در دو مورد ذكر شده بالا هم كمك شاياني خواهد كرد.

واردکنندگان خرد

منبع : کانال چابک ترخیص بازرگانان

 

ارسال پاسخ